Уради оно што мораш, са оним што знаш, тамо где се налазиш. (Френклин Рузвелт) * * * Само у упорном раду и учењу лежи наша будућност. (Д. Р. Гилберт) * * * Учење је врста природне снаге за ум! (Цицерон) * * * Човек остари оног тренутка када више не може ништа да научи. (Артуро Граф) * * * Не учимо за школу него за живот. * * * Нико на свету није јачи од човека који зна. (Јапанска пословица) * * * Оно што ми знамо је само једна кап – што не знамо је океан. (Исак Њутн) * * *

Главни мени

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022/23 - 2025/26.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2010 - 2014

АНЕКС ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ

ИНКЛУЗИЈА - АНЕКС ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ - АНЕКС ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ

ДРУГА ШАНСА - АНЕКС ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ МИЛЕТА ПРОТИЋ 2024/2028.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ МИЛЕТА ПРОТИЋ 2019/2023.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2019/2022.

 

ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ ,,МИЛЕТА ПРОТИЋ", 2023/24 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2015/2016.

ИЗВЕШТАЈИ

РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ, ШКОЛСКА 2022/2023. 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ТИМОВА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012/2013.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015/2016.

 

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА И ПРАЋЕЊА ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О РАДУ У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ

 

 ПОСЛОВНИЦИ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА - ИЗМЕНЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА - ИЗМЕНЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА