Уради оно што мораш, са оним што знаш, тамо где се налазиш. (Френклин Рузвелт) * * * Само у упорном раду и учењу лежи наша будућност. (Д. Р. Гилберт) * * * Учење је врста природне снаге за ум! (Цицерон) * * * Човек остари оног тренутка када више не може ништа да научи. (Артуро Граф) * * * Не учимо за школу него за живот. * * * Нико на свету није јачи од човека који зна. (Јапанска пословица) * * * Оно што ми знамо је само једна кап – што не знамо је океан. (Исак Њутн) * * *

Главни мени

 

   
 

IV. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Члан 26.

 

Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

 

Члан 27.

 

Родитељ, односно старатељ детета дужан је да:

 

1) прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно информише о истом;

 

2) сарађује са одељењским старешином;

 

3) сарађује са предметним наставницима и стручним сарадницима;

 

4) редовно присуствује родитељским састанцима и другим облицима сарадње са родитељима;

 

5) пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада;

 

6) оправдава изостанке свог детета у року од осам дана од дана доласка ученика на наставу оправдањима изабраног педијатра и стоматолога;

 

7) доприноси остваривању планираних задатака Школе и побољшању услова живота и рада;

 

8) дође у Школу на позив одељењског старешине, педагога, психолога или директора Школе;

 

9) редовно измирује новчана дуговања Школи;

 

10) да учествује у раду органа Школе чији је члан;

 

11) све евентуалне неспоразуме са другим ученицима решава у сарадњи са наставницима, стручним сарадницима или директором школе

 

Члан 28.

 

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

 

Остала лица у школу треба да долазе пристојно одевена.

 

Члан 29.

 

Родитељ или старатељ, без лекарског оправдања, може да оправда свом детету изостанак због болести највише три дана.

 

Родитељ или старатељ има право да због других разлога лично оправда један дан.

 

Учестало правдање изостанака од стране родитеља или старатеља сматраће се злоупотребом родитељског права. 

 

Члан 30.

 

Родитељ, односно старатељ може да прати своје дете приликом доласка у Школу до ђачког улаза у Школу.

 

Родитељ, односно старатељ може своје дете чекати после наставе у школском дворишту.

 

Члан 31.

 

Лице које није запослено у Школи дужно је да на улазним вратима раднику обезбеђења покаже личну карту, службени позив или другу исправу ради своје идентификације.

 

Лице које није запослено у Школи, након обављеног посла у школи, мора да напусти школску зграду.